Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2022.1634 z późn.zm.)... 2023-03-29 20:49:19 Publikacja Mateusz Skrabania 716
Ochrona środowiska Obwieszczenie o zawieszeniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla... 2023-03-29 20:49:19 Publikacja Mateusz Skrabania 11/2023
Rekrutacja Wójt gminy Tworóg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektora do spraw lokalowych” w referacie inwestycji,... 2023-03-29 09:06:10 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk R65
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2023-03-28 10:08:45 Publikacja Mateusz Skrabania 559
Sołectwa SOŁECTWO NOWA WIEŚ TWOROSKA 2023-03-27 10:28:05 Aktualizacja Mateusz Skrabania SOL007
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej... 2023-03-22 10:18:14 Aktualizacja Mateusz Skrabania 546
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej... 2023-03-22 10:18:14 Publikacja Mateusz Skrabania 558
Rok 2023 Konsultacje społeczne w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tworóg na lata... 2023-03-21 22:30:41 Aktualizacja Mateusz Skrabania 2/2023
Ochrona środowiska Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji... 2023-03-21 22:28:16 Publikacja Mateusz Skrabania 9/2023
Ochrona środowiska Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla... 2023-03-21 22:28:16 Publikacja Mateusz Skrabania 10/2023
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: " Uzupełniające zarybienie Zbiornika nr 815 "Brzeźnica" w celu popularyzacji... 2023-03-21 22:28:16 Publikacja Mateusz Skrabania 557
Rok 2023 Konsultacje społeczne w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tworóg na lata... 2023-03-21 22:28:16 Publikacja Mateusz Skrabania 2/2023
XLI SESJA RADY GMINY - 24.04.2018 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA Nr XLI/357/ 2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji... 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania 357/2018
IV SESJA RADY GMINY - 28.01.2019 r. UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego... 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania 030/2019
XXXI SESJA RADY GMINY - 25.10.2021 r. UCHWAŁA NR XXXI/269/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/209/2020 Rady... 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania 269/2021
XLVII SESJA RADY GMINY - 28.11.2022 r. UCHWAŁA NR XLVII/399/2022 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,... 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania 399/2022
XLIX SESJA RADY GMINY - 29.12.2022 r. UCHWAŁA NR XLIX/409/2022 RADY GMINY TWORÓG z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2023 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania 409/2022
XLIX SESJA RADY GMINY - 29.12.2022 r. UCHWAŁA Nr XLIX/410/2022 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania 410/2022
Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach dotyczące dostarczenia sprzętu elektronicznego w ramach operacji... 2023-03-20 16:26:09 Aktualizacja Mateusz Skrabania P592
I kwartał 2023 Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Tworóg z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2023-03-20 16:26:09 Publikacja Mateusz Skrabania 041/2023