Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Stosownie do art. 53 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.... 2020-09-29 20:05:53 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 390
Zamówienia publiczne „ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” (część I, II, III).... 2020-09-28 10:00:22 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P242
XIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2019 r. UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2020. 2020-09-24 19:33:45 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 107/2019
XIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2019 r. UCHWAŁA Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2020-09-24 19:33:45 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 108/2019
XIX SESJA RADY GMINY - 24.08.2020 r. UCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty... 2020-09-24 19:33:45 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 175/2020
XIX SESJA RADY GMINY - 24.08.2020 r. UCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty... 2020-09-24 19:33:45 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 176/2020
XX SESJA RADY GMINY - 07.09.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA Nr XX/178/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 178/2020
XX SESJA RADY GMINY - 07.09.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XX/177/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 177/2020
XX SESJA RADY GMINY - 07.09.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XX/179/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 179/2020
XX SESJA RADY GMINY - 07.09.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XX/180/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 180/2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa UCHWAŁA Nr XX/178/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD247
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i... 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 160/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego... 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 164/2020
Interpelacje i zapytania radnych Interpelacja M.Łuczak radnego Rady Gminy Tworóg z dnia 24.08.2020r. 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk inter-066
Interpelacje i zapytania radnych Wniosek R.Głowackiej i A.Wandzik radnych Rady Gminy Tworóg z dnia 24.08.2020r. 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk inter-067
Interpelacje i zapytania radnych Interpelacja D.Elwart radnej Rady Gminy Tworóg z dnia 24.08.2020r. 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk inter-068
Interpelacje i zapytania radnych Interpelacja P.Jaruszowiec radnego Rady Gminy Tworóg z dnia 24.08.20120. 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk inter-069
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.747.16.2020 z 17.09.2020 dla inwestycji p.n.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4... 2020-09-24 19:33:45 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 389
Rejestr działalności regulowanej Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2020-09-23 16:52:57 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk R01
Wójt, z-ca, skarbnik, sekretarz Zastępca Wójta Gminy - Łukasz Ziob 2020-09-22 19:26:46 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 02