Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne Dowóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania... 2020-09-08 20:53:34 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P241
Zamówienia publiczne Gmina Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn: ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na... 2020-09-08 20:53:34 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P243
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 713)... 2020-09-06 17:22:20 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 645
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - „Budowa boiska do mini golfa oraz placu zabaw w sołectwie Brynek”- promocja... 2020-09-04 13:41:52 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 387
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 4 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul.... 2020-09-04 13:41:52 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 388
OBWIESZCZENIA Wójta Gminy OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez... 2020-09-04 13:41:52 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 045
OBWIESZCZENIA Wójta Gminy OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska,... 2020-09-04 13:41:52 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 046
Zamówienia publiczne „ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” (część I, II, III).... 2020-09-03 14:17:17 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P242
Zamówienia publiczne Wójt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości... 2020-09-02 22:41:11 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P201
Kwartalne sprawozdania o wykonaniu budżetu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za II kwartał 2020 r. 2020-09-02 22:41:11 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD245
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora... 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 165/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych... 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 166/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg na rok 2020. 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 167/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 168/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 168/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe zbycie nieruchomości. 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 170/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-09-01 23:37:30 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 171/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Tworóg... 2020-09-01 23:12:35 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 131/2020
Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora... Usunięcie Sebastian Dziechciarczyk 160/2020
Zamówienia publiczne Urząd Gminy w Tworogu ogłasza przetarg:: "Przebudowa ulicy Polnej w Kotach" Termin składania ofert do dnia 4 sierpnia 2020r.... 2020-09-01 20:24:45 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P240