Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 23 października 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg... 2020-10-22 19:52:17 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 393
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 2 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu... 2020-10-22 19:52:17 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 394
Zamówienia publiczne Wójt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości... 2020-10-21 19:35:16 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P201
Zamówienia publiczne „ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” (część I, II, III).... 2020-10-20 21:42:05 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P242
Informacje ogólne Informacje ogólne o urzędzie 2020-10-19 22:03:34 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk FORM
Zamówienia publiczne Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości... 2020-10-16 12:53:16 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk P246
Zamówienia publiczne Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania... 2020-10-14 19:11:59 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P245
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego... 2020-10-11 19:30:06 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 164/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 207/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 209/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 210/2020
Informacje o wykonaniu budżetu Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD248
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 212/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 213/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: Powołania Koordynatora oraz Zespołu ds.... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 215/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg na rok 2020. 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 216/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 217/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 218/2020
III kwartał 2020 Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2020-10-11 19:30:06 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 219/2020
IV kwartał 2020 Zarządzenie Nr 222/2020 Wójta Gminy Tworóg z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przyjęcia wykazów nieruchomości przeznaczonych... 2020-10-11 00:42:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 222/2020