Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa OSP TWORÓG
Adres Ul. Powstańców Śląskich
42-690 Tworóg
Kontakt
Telefon
998 (ogólnopolski)
(32) 285-74-70 (punkt alarmowania w Tworogu)
Zadania Cele i zadania OSP

  Na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP opracował wzorcowy statut dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Według wzorcowego statutu celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom
    oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami
    i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
    pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
    oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
    i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
    prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
    i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
    przeciwpożarowej i statutu.


Wymienione cele Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony
    przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej
    (sąsiednie miejscowości, w których nie ma jednostek ochrony
    przeciwpożarowej).
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów ratowniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji
    rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP
    i współdziałanie z PSP w organizowaniu szkolenia funkcyjnych
    (mechaników, operatorów sprzętu, dowódców, radiooperatorów).
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów
    amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy
    społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących ochronę
    przeciwpożarową.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie
    zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu.


  Ochotnicza Straż Pożarna może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach państwowych. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP. Natomiast jednostka może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników (np. kierowców, księgowych itp.)
Opis Prezes: Henryk Dramski
Naczelnik: Józef Poloczek
Data ost. zmiany 2010-08-09 11:16:57
Data utworzenia 2007-08-23
Data udostępnienia 2007-08-23 10:15:00
Osoba odpowiedzialna Bolesław Płatek
Udostępnił Sebastian Dziechciarczyk